Kalendarz wycieczek

 

+38 096 022 10 33
+38 096 212 40 71
+38 067 841 46 80

outdoor.ukraine at gmail.com

 tour-to-ukraine

Top 10 najciekawszych budowli Ukrainy Zachodniej

Dla turysty Ukraina Zachodnia jest po prostu skarbcem interesujących zabytków, miejsc historycznych, legendarnych twierdz i zamków. Prawie każde miasto ma swój zamek lub pałac, swoją historię i legendy.
Czytaj więcej...

Biały Słoń: obserwatorium na szczycie góry

Największym dziwolągiem Popa Iwana jest jednak obserwatorium, ruiny którego widnieją na szczycie góry. Biały Słoń – tak nazywana jest ta budowla przez miejscowych. Mówi się, to dlatego, że zimą pod warstwą śniegu przypomina swoimi zarysami słonia.
Czytaj więcej...

Towtry Podolskie

Towtry Podolskie to unikatowa, nie mająca analogów w Europie, formacja geologiczna, posiadająca odrębną przyrodę, którą cechu­je niepowtarzalność krajobrazów.

W dawnych epokach geologicznych obszar Podolskich Towtrów był rafą morską ciągną­cą się wzdłuż wschodniego wybrzeża ciepłe­go Morza Sarmackiego, które zajmowało te­reny współczesnego Podola. Rafa powstała z warstw osadowych szkieletów dawnych mię­czaków, koralowców, karmnika ościstego, różnych glonów i innych żyjątek. Morza znikając 15-20 min lat temu, pozostawiły po sobie barierę rafową, którą obecnie nazywa­my pasmem Towtry (Miodobory).

Czytaj więcej: Towtry Podolskie

Czarnokozińce

Wieś Czarnokozińce leży nad Zbruczem, niedaleko od jego ujścia, na odległości 20 km od Kamieńca, w przepięknej malowni­czej miejscowości. Osada jest znana w dzie­jach od połowy XV w. Od tego czasu do końca XVIII w. była własnością kamieniec­kiej katedry rzymskokatolickiej biskupów kamienieckich. Ruiny zamku można obec­nie oglądać na skraju wsi, na górze nad Zbruczem.

Czytaj więcej: Czarnokozińce

Okopy

Na południowych ziemiach Ziemi Borszczowskiej, u ujścia Zbruczu do Dniestru, znajduje się wieś Okopy. Obydwie rzeki w miejscu zlania się tworzą półwysep, który tylko od strony zachodniej łączy się z lą­dem. Było to idealne miejsce dla zbudowa­nia fortyfikacji obronnych. Dlatego jest rze­czą zrozumiałą, że w czasach, kiedy rzeka Zbrucz była rzeką graniczną między Rzecz­pospolitą i Turcją, król Jan III Sobieski po­lecił właśnie tutaj zbudować fortecę - Oko­py Świętej Trójcy.

Czytaj więcej: Okopy

Skała Podolska

Skała Podolska to malownicze miasteczko w rejone borszczowskim. Wcześniej nazywano je Skała lub Skała nad Zbruczem. Znajdując się w nieprzystępnym miejscu na wysokim skalistym brzegu, było częścią nadniestrzań- skiego systemu strategicznych punktów obronnych. Skała jest znana z XIV wieku jako własność słynnego książęcego rodu Koriatowiczów, którzy założyli tutaj pierwszy zamek. W XVI w. Skała jest we władaniu Lanckorońskich, którzy wznieśli nowy kamienny zamek. Twierdza w Skale była niejednokrotnie rujno­wana.

Czytaj więcej: Skała Podolska

Kudryńce

Zamek w Kudryńcach znajduje się na wysokim wzgórzu, które niby rozłożyło się na kształt wysokiego wału wzdłuż prawego brzegu rzeki Zbrucz. Twierdza została wzniesiona na początku XVII w. przez Herburów. Zamek ma plan trapezu z trzema kilkukondygnacyjnymi narożnymi basztami. Zbudowanie obron­nej twierdzy właśnie w tym miejscu było całkowicie uzasadnione, ponieważ wioska leżała w pobliżu granicy mołdawskiej, na tatarskim szlaku Wołochów. W 1648 roku zamek kudryniecki był zdobyty przez od­działy kozackie pod wodzą Maksyma Kry- wonosa, a w łatach 1672 i 1694 - przez Turków.

Czytaj więcej: Kudryńce

Szukaj